NAWAPOL THAMRONGRATTANARIT

4-6

a book publishing

รวมทุกเรื่องวินาศสันตะโรที่เด็ก ม.ปลาย อย่างเราเคยสร้างไว้ให้กับโรงเรียนและอาจารย์ของเรา เช่น ความเสียวแดกยามโดนครูตรวจผมและเล็บ , ความน่าหมั่นไส้ของเพื่อนที่สอบเสร็จแล้วชอบออกมาบอกว่า โอ๊ย ทำไม่ได้เลย , ชีวิตบริเวณห้างแถวโรงเรียน , ความสร้างสรรค์ในการเขียนเฟรนด์ชิป หรือจะเป็นชีวิตของแก๊งต่างๆ เช่น แก๊งห้องโสต แก๊งมาสาย แก๊งนักกีฬา แก๊งชมรมถ่าย แก๊งเด็ก afs